ການຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າ

Uae customers

ລູກຄ້າເອວາ

The Dutch customers

ລູກຄ້າຊາວໂຮນລັງ

The Dutch customers2

ລູກຄ້າຊາວໂຮນລັງ

The Dutch customers3

ລູກຄ້າຊາວໂຮນລັງ

Canadian customer

ລູກຄ້າການາດາ

American customers

ລູກຄ້າອາເມຣິກາ

Saudi Arabia customer

ລູກຄ້າຊາອຸດີອາຣາເບຍ

Client in Israel

ລູກຄ້າອິດສະຣາເອນ

Britain

ລູກຄ້າປະເທດອັງກິດ